Narap 2019

Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder(s):   Groothuismink, Hamming, Noordzij, Munnikendam, Mutluer, Slegers

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad wil een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt: jong en oud, met welke afkomst of achtergrond dan ook. Bij de snelle ontwikkeling en verstedelijking van onze stad is het belangrijk te waarborgen dat oude én nieuwe wijken uitnodigen tot ontmoeting en actief meedoen. Zo blijft Zaanstad een stad waar jong en oud zich kunnen ontwikkelen en gezond en prettig samen leven.
Zaanstad gelooft in de kracht van de Zaankanters: iedereen kan bijdragen aan de dynamiek van de stad. De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven van inwoners en verenigingen. Ze faciliteert buurtcentra als plek voor ontmoeting en activiteiten. Zaanstad wil zich ook verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke stad voor de (toekomstige) bewoners én bezoekers. Zaanstad bewaakt de leefbaarheid door oog te hebben voor goede en veelzijdige voorzieningen voor sport, cultuur en onderwijs.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 44.868

8,2 %

Baten

€ 3.826

0,7 %

ga terug